Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện dưới đây trước khi sử dụng trang web vg99casino-vn.top. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Nếu không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung, tài liệu, hình ảnh, biểu đồ, logo, và thông tin khác trên trang web này là tài sản sở hữu của vg99casino-vn.top hoặc các bên thứ ba đồng ý cung cấp. Mọi quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo vệ theo luật pháp hiện hành và không cho phép sao chép, phân phối, hoặc sử dụng mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

2. Đăng ký tài khoản

Để truy cập và sử dụng một số tính năng của trang web, bạn có thể cần đăng ký một tài khoản. Bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân chính xác và hoàn chỉnh và duy trì thông tin này cập nhật khi có sự thay đổi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc cung cấp thông tin không chính xác, không sát thực, hoặc không hoàn chỉnh.

  • Bạn không được sử dụng tài khoản của người khác mà không có sự cho phép hoặc xâm phạm vào thông tin cá nhân của người khác.
  • Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu chúng tôi xác định rằng bạn vi phạm các quy định trong điều khoản này.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thông tin chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn có thể được tìm thấy trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn.
  • Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ an toàn.