Chính sách bảo mật

vg99casino-vn.top đề cao quyền riêng tư của người dùng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Khi bạn truy cập vào trang web và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, điền vào biểu mẫu trên trang web, hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi qua email hoặc trò chuyện trực tiếp. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.

  • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không cá nhân từ bạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian truy cập và các thông tin khác để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.

Sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được sử dụng để:

  • Cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi.
  • Liên hệ và phản hồi yêu cầu từ bạn.
  • Cung cấp thông tin, thông báo về dịch vụ mới hoặc các cập nhật.
  • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và giải đáp các thắc mắc của bạn.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ, bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi bạn đã cho phép hoặc trong các trường hợp sau:

  • Chúng tôi cần chia sẻ thông tin với đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để cung cấp dịch vụ cho bạn.
  • Chúng tôi phải chia sẻ thông tin để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc yêu cầu từ cơ quan pháp luật.
  • Chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của vg99casino-vn.top, người dùng hoặc công chúng.